เช็คสถานะสินค้า

เช็คสถานะการส่งสินค้า 
ลำดับที่วันที่ สั่งซื้อสินค้าหมายเลขพัสดุชื่อ-สินค้าสถานะสินค้าหมายเหตุ
1  3/6/2562
EU799893725TH
 คุณเอกชัย ศรีสะอาด  จัดส่งเเล้ว  EMS
2  14/6/2562  EU799891450TH  คุณสุพรรณ  เฟื่องบุญ  จัดส่งเเล้ว  EMS
3  4/9/2562  EU799894717TH  คุณชุมพล  สังข์ทอง   จัดส่งเเล้ว  EMS
Visitors: 47,709