บุคลากรของเรา

 • นายสุธน มีดา

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

  คุณสุธนมีความเชี่ยวชาญด้านงานซ่อม เเละให้คำปรึกษาด้านงานซ่อม
  ดำเนินการควบคุมดูเเลระบบงานซ่อม IN-Home เเละงานซ่อมจากระบบ LG
  (หัวหน้าฝ่ายช่าง Service)

  โทร : 081-567-3028
 • นายธรรมนูญ ทิพยศสุนทร

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

  คุณธรรมนูญมีความเชี่ยวชาญด้าน IT คอมพิวเตอร์
  ดำเนินการควบคุมดูเเลด้าน IT จัดจำหน่ายสินค้า IT อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ
  (หัวหน้าด้าน IT)

  โทร : 089-018-4840
 • นายอุรุพงษ์ จิรรัตนสัจจพร

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

  คุณอุรุพงษ์มีความเชี่ยวชาญด้าน IT คอมพิวเตอร์งานติดตั้ง
  ดำเนินการควบคุมดูเเลด้าน IT ติดตั้ง SET UP ระบบคอมพิวเตอร์
  ตามหน่วยงานต่าง ๆ มีทีมงานด้านการติดตั้ง มีการทำงานเป็นทีม
  (หัวหน้าด้านงานติดตั้งคอมพิวเตอร์)

  โทร : 081-424-7957
 • นายเมธัส เงินมูล

  ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมติดตั้งคอมพิวเตอร์

  คุณเมธัสมีความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งคอมพิวเตอร์ มีผลงานด้านการติดตั้ง
  เเละดำเนินการ SET UP ระบบ และผลงานด้านโปรแกรมอีกมากมายหลายรายการ
  ดำเนินการควบคุมดูเเลงานติดตั้งเป็นทีม โดยเป็นที่ปรึกษาของทีมติดตั้ง
  (หัวหน้าทีมติดตั้ง)

  โทร : 083-166-2311
 • นางสาวนันทิยา สุธานนท์

  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี / ธุรการ

  คุณนันทิยามีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี เเละจัดจำหน่ายอะไหล่ LG
  ดำเนินการควบคุมดูเเลระบบสินค้าโดยการสั่งซื้อกับทาง LG
  มีผลงานด้านการขายมาเป็นระยะเวลานาน
  (หัวหน้าฝ่ายบัญชี /ธุรการ )

  โทร : 083-155-7426
 • นายพิสิฐ วงษ์เสนา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Admin ระบบงานช่าง

  คุณพิสิฐมีความเชี่ยวชาญด้านงาน Admin ช่างService
  เเละดำเนินการดูเเลงานของช่างบริการทุกท่านค่ะ

  โทร : 082-552-6234
 • นายภูศิษฐ์ เกื้อกูลสุวพัชร

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทีมติดตั้งคอมพิวเตอร์

  คุณภูศิษฐ์มีความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งคอมพิวเตอร์ มีผลงานด้านการติดตั้ง
  เเละดำเนินการ SET UP ระบบ

  โทร : 083-158-1203
Visitors: 62,529